UGAL Logo

UGAL

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal, în afara organigramei, în cadrul proiectului „Romanian National Quantum Communication Infrastructure”, RoNaQCI, contract de finanțare 101091562/2023.


Afișarea rezultatelor etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură și programarea interviurilor în cadrul proiectului “Acțiunea cheie 1 – Învățământ superior, mobilități cu țările partenere”, contract de finanțare nr. 2022-1-RO01-KA171-HED-000068683.


Afișarea rezultatelor etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură și programarea interviurilor în cadrul proiectului “Acțiunea cheie 1 – Învățământ superior, mobilități între țările Programului”, contract de finanțare nr. 2022-1-RO01-KA131-HED-000056134.


Afișarea rezultatelor etapei 1 de evaluare în cadrul proiectului cu nr. 2021-1-TR01-KA220-SCH-000027804, cu titlul ”EXPLORATIONS IN THE DIGITAL WORLD.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal, în afara organigramei, în cadrul proiectului „Excelență și implicare în dezvoltarea inteligentă bazată pe cercetare și inovare la Universitatea Dunărea de Jos din Galați (UDJG) – DINAMIC”, contract de finanțare 12PFE/2021.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal, în afara organigramei, în cadrul proiectului „HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02, DANUBE REGION WATER LIGHTHOUSE ACTION”, 101094070 — DALIA.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție organizat în cadrul proiectului „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, cod SMIS 127065.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal, în afara organigramei, în cadrul proiectului Erasmus+, Acțiunea cheie 1 – Învățământ superior, mobilități cu țările Programului, contract de finanțare nr. 2022-1-RO01-KA171-HED-000068683.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal, în afara organigramei, în cadrul proiectului Erasmus+, Acțiunea cheie 1 – Învățământ superior, mobilități între țările Programului, contract de finanțare nr. 2022-1-RO01-KA131-HED-000056134.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal, în afara organigramei, în cadrul proiectului cu nr. 2021-1-TR01-KA220-SCH-000027804, cu titlul ”EXPLORATIONS IN THE DIGITAL WORLD.


Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email