UGAL Logo

UGAL

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal, în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, cod SMIS 127065.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță programarea candidaților la interviu în cadrul proiectului „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, cod SMIS 127065.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție organizat în cadrul proiectului DRP/3718/30.06.2022 cu titlul „Competențe durabile pentru un viitor sustenabil în sprijinul studenților români de pretutindeni”.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură în cadrul proiectului cu titlul „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, cod SMIS 127065.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură și programarea interviurilor în cadrul proiectului DRP/3718/30.06.2022 cu titlul „Competențe durabile pentru un viitor sustenabil în sprijinul studenților români de pretutindeni”.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal, în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, cod SMIS 127065.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție organizat în cadrul proiectului cu titlul "Sistem inovativ de valorificare a materiei prime vegetale (acronim SINOVEG)", contract de finanțare nr. 326/390002/30.10.2020.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță programarea candidaților la interviu în cadrul proiectului "Sistem inovativ de valorificare a materiei prime vegetale (acronim SINOVEG)", contract de finanțare nr. 326/390002/30.10.2020.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal, în afara organigramei, în cadrul proiectului DRP/3718/30.06.2022 cu titlul „Competențe durabile pentru un viitor sustenabil în sprijinul studenților români de pretutindeni”.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură în cadrul proiectului cu titlul "Sistem inovativ de valorificare a materiei prime vegetale (acronim SINOVEG)", contract de finanțare nr. 326/390002/30.10.2020.


Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email