UGAL Logo

UGAL

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal, în afara organigramei, în cadrul proiectului „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”, POCU 146587.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție organizat în cadrul proiectului Acțiunea cheie 1 – Învățământ superior, mobilități între țările Programului, contract de finanțare nr. 2022-1-RO01-KA131-HED-000056134.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție organizat în cadrul proiectului “Acțiunea cheie 1 – Învățământ superior, mobilități cu țările partenere”, contract de finanțare nr. 2022-1-RO01-KA171-HED-000068683.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță programarea candidaților la interviu în cadrul procedurii de selecție personal pentru proiectul cu titlul „HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02, DANUBE REGION WATER LIGHTHOUSE ACTION”, 101094070 - DALIA.


Afișarea rezultatelor etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură și programarea interviurilor în cadrul proiectului „Romanian National Quantum Communication Infrastructure”, RoNaQCI, contract de finanțare 101091562/2023.


Afișarea rezultatelor etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură și programarea interviurilor în cadrul proiectului „Excelență și implicare în dezvoltarea inteligentă bazată pe cercetare și inovare la Universitatea Dunărea de Jos din Galați (UDJG) – DINAMIC”, ID 536/2021, contract de finanțare 12 PFE/30.12.2021.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție organizat în cadrul proiectului cu nr. 2021-1-TR01-KA220-SCH-000027804 și titlul ”EXPLORATIONS IN THE DIGITAL WORLD”.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură în cadrul proiectului „HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02, DANUBE REGION WATER LIGHTHOUSE ACTION”, 101094070 — DALIA.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal, în afara organigramei, în cadrul proiectului Erasmus + KA2, cu titlul: „DEBATE”, nr. contract (2022-1-ES01-KA220-HED-000085513).


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal, în afara organigramei, în cadrul proiectului Erasmus + KA2, cu titlul: „Start a civil society organization at European level”, nr. contract (2022-1-RO01-KA220-HED-000087012).


Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email