UGAL

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI ENTITĂȚI PRIVATE pentru proiectul „Optimizarea ofertei educaționale: Stagii de practică pentru un viitor sustenabil- OptimEdu”


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță programarea candidaților la proba de interviu în cadrul procedurii de angajare personal pentru proiectul cu titlul „HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02, DANUBE REGION WATER LIGHTHOUSE ACTION”, Project: 101094070 — DALIA.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură în cadrul proiectului cu titlul "Restoration of wetland complexes as life supporting systems in the Danube Basin (Restore4Life)", contract de finanțare nr. 101112736/01.06.2023.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție în cadrul procedurii de angajare personal pentru proiectul cu titlul „LeaderSHIP - Learning European Alliance for Digital, Environmental and Resilient Shipbuilding”, contract de finanțare nr. 101111595/09.06.2023, finanțat din fonduri europene nerambursabile.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură în cadrul proiectului cu titlul „HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02, DANUBE REGION WATER LIGHTHOUSE ACTION”, Project: 101094070 — DALIA.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță programarea candidaților la proba de interviu în cadrul procedurii de angajare personal pentru proiectul cu titlul „LeaderSHIP - Learning European Alliance for Digital, Environmental and Resilient Shipbuilding”, contract de finanțare nr. 101111595/09.06.2023, finanțat din fonduri europene nerambursabile.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați organizează concurs de recrutare și selecție pentru ocuparea unor posturi, în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul "Restoration of wetland complexes as life supporting systems in the Danube Basin (Restore4Life)", contract de finanțare nr. 101112736/01.06.2023.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură în cadrul proiectului cu titlul „LeaderSHIP - Learning European Alliance for Digital, Environmental and Resilient Shipbuilding”, contract de finanțare nr. 101111595/09.06.2023, finanțat din fonduri europene nerambursabile.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție în cadrul proiectului cu titlul "Develop National Networks of Adult Education Providers in the Field of Entrepreneurship - ENTRNET", cod KA3 621546-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN, finanțat din fonduri europene nerambursabile.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție în cadrul proiectului cu titlul "Acquiring and Assessing Digital Competence using Micro-credentials - DigitalSkillsWallet", cod ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT1 nr. 101087628, finanțat din fonduri europene nerambursabile.


Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email