UGAL Logo

UGAL

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță programarea candidaților la interviu în cadrul procedurii de selecție personal pentru proiectul cu titlul „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, cod SMIS 127065.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură  în cadrul proiectului cu titlul „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, cod SMIS 127065.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție organizat în cadrul proiectului Erasmus "InnoGreen - Innovative entrepreneurs leading green businesses" contract de finantare nr. 2022-1-RO01-KA220-ADU-000085596.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal, în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, cod SMIS 127065.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură și programarea interviurilor în cadrul proiectului Erasmus InnoGreen - Innovative entrepreneurs leading green businesses" contract de finantare nr. 2022-1-RO01-KA220-ADU-000085596.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție organizat în cadrul proiectului "LET'S CYCLE AT THE BLACK SEA/LetsCYCLE", contract de finanţare nr. BSB-998/2020.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal, în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul "InnoGreen - Innovative entrepreneurs leading green businesses" contract de finanțare nr. 2022-1-RO01-KA220-ADU-000085596.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal, în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul "LET'S CYCLE AT THE BLACK SEA/LetsCYCLE", contract de finanţare nr. BSB-998/2020.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție organizat în cadrul proiectului „Sistem inovativ de valorificare a materiei prime vegetale (acronim SINOVEG)”, cod SMIS 119659, contract de finanţare nr. 326/390002/30.10.2020.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță programarea candidaților la interviu în cadrul proiectului „Sistem inovativ de valorificare a materiei prime vegetale (acronim SINOVEG)”, cod SMIS 119659, contract de finanţare nr. 326/390002/30.10.2020.


Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email