UGAL Logo

UGAL

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură în cadrul proiectului „Promovabilitate și performanțe academice superioare în Anul I de studii universitare” (StudFIFTUp), AG 370/SGU/SS/III din 2020.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură în cadrul proiectului „Dezvoltarea tehnologiilor inovative utilizând inteligența artificială pentru valorificarea biomasei din arealele lacustre în vederea susținerii durabile a energiei verzi, contract nr. 1PS/09.11.2021.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură în cadrul proiectului „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”, POCU 146587.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție organizat în cadrul proiectului „Start a civil society organization at European level", Erasmus + KA2, 2022-1-RO01-KA220-HED-000087012.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție organizat în cadrul proiectului DEBATE, Erasmus + KA2, 2022-1-ES01-KA220-HED-000085513.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție organizat în cadrul proiectului „Excelență și implicare în dezvoltarea inteligentă bazată pe cercetare și inovare la Universitatea Dunărea de Jos din Galați (UDJG) – DINAMIC”, ID 536/2021, contract de finanțare 12 PFE/30.12.2021.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție organizat în cadrul proiectului „Romanian National Quantum Communication Infrastructure”, RoNaQCI.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal, în afara organigramei, în cadrul proiectului „Promovabilitate și performanțe academice superioare în Anul I de studii universitare” (StudFIFTUp), AG 370/SGU/SS/III din 2020.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal, în afara organigramei, în cadrul proiectului “Impactul metalelor grele și microplasticului din organismele acvatice asupra sănătății umane”, contract de finantare nr. 5206/2022.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal, în afara organigramei, în cadrul proiectului „Dezvoltarea tehnologiilor inovative utilizând inteligența artificială pentru valorificarea biomasei din arealele lacustre în vederea susținerii durabile a energiei verzi, contract nr. 1PS/09.11.2021.


Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email