UGAL Logo

UGAL

Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție organizat în cadrul proiectului 5206/2022.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță programarea candidaților la interviu în cadrul proiectului „Impactul metalelor grele și miroplasticului din organismele acvatice asupra sănătății umane”, acord cadru 5206/2022.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură în cadrul proiectului cu titlul „Impactul metalelor grele și miroplasticului din organismele acvatice asupra sănătății umane”, acord cadru 5206/2022.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție organizat în cadrul proiectului Erasmus + KA2, cu titlul: „Bridging the Social: Social Engineering and Social Innovation across Europe” - BRIDGE, nr. contract 21PCS0007 (2021-1-BE01-KA220-HED-000032153)


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal, în afara organigramei, în cadrul proiectului „Impactul metalelor grele și miroplasticului din organismele acvatice asupra sănătății umane”, acord cadru 5206/2022


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură și programarea interviurilor în cadrul proiectului cu titlul „Bridging the Social: Social Engineering and Social Innovation across Europe”, cod: KA2, 2021-1-BE01-KA220-HED-000032153.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție organizat în cadrul proiectului „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, cod SMIS 127065.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță programarea candidaților la interviu în cadrul proiectului „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, cod SMIS 127065.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal, în afara organigramei, în cadrul proiectului Erasmus + KA2, cu titlul: „Bridging the Social: Social Engineering and Social Innovation across Europe” - BRIDGE, nr. contract 21PCS0007 (2021-1-BE01-KA220-HED-000032153).


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță programarea candidaților la interviu în cadrul proiectului „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, cod SMIS 127065.


Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email