UGAL Logo

UGAL

Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție organizat în cadrul proiectului “Impactul metalelor grele și microplasticului din organismele acvatice asupra sănătății umane”, contract de finantare nr. 5206/2022.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție organizat în cadrul proiectului "Dezvoltarea tehnologiilor inovative utilizând inteligența artificială pentru valorificarea biomasei din arealele lacustre în vederea susținerii durabile a energiei verzi" , contract de finanțare nr. 1PS/09.11.2021.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță programarea candidaților la interviu în cadrul procedurii de selecție personal pentru proiectul cu titlul "Dezvoltarea tehnologiilor inovative utilizând inteligența artificială pentru valorificarea biomasei din arealele lacustre în vederea susținerii durabile a energiei verzi" , contract de finanțare nr. 1PS/09.11.2021.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță programarea candidaților la interviu în cadrul procedurii de selecție personal pentru proiectul cu titlul “Impactul metalelor grele și microplasticului din organismele acvatice asupra sănătății umane”, contract de finantare nr. 5206/2022.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați programarea interviurilor, etapa a II-a de evaluare a dosarelor de candidatură în cadrul proiectului „Promovabilitate și performanțe academice superioare în Anul I de studii universitare” (StudFIFTUp), AG 370/SGU/SS/III din 2020.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură în cadrul proiectului "Impactul metalelor grele și microplasticului din organismele acvatice asupra sănătății umane", contract de finantare nr. 5206/2022.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță programarea interviurilor etapei II de evaluare în cadrul proiectului „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”, POCU 146587.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură în cadrul proiectului „Promovabilitate și performanțe academice superioare în Anul I de studii universitare” (StudFIFTUp), AG 370/SGU/SS/III din 2020.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură în cadrul proiectului „Dezvoltarea tehnologiilor inovative utilizând inteligența artificială pentru valorificarea biomasei din arealele lacustre în vederea susținerii durabile a energiei verzi, contract nr. 1PS/09.11.2021.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură în cadrul proiectului „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”, POCU 146587.


Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email