UGAL

Prof. univ. dr. Vasile Lica
În ziua de prăznuire a Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil a trecut la cele veşnice una din personalităţile de prim rang ale învăţământului superior gălăţean, profesorul universitar doctor Vasile Lica.


S-a stins din viaţă unul dintre întemeietorii învăţământului universitar gălăţean, prof.univ.dr. Ioan Brezeanu, cel care a fost rector al Institutului Pedagogic din Galaţi (1973-1974), unul dintre primii prorectori ai Universităţii din Galaţi (1974-1981), fost decan al Facultăţii de Filologie din Galaţi (1962-1973). Cuvintele sunt sărace în faţa prestigioasei cariere şi a excepţionalei activităţi ale binecunoscutului universitar şi om de cultură Ioan Brezeanu. Putem, însă, parcurge etape din viaţa distinsului profesor Ioan Brezeanu pentru a ne aminti crâmpeie din îndelungata sa activitate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!


Prof. univ. Vasile Şimanschi
Pe 25 martie 2010 se împlinesc 7 ani de când, din rândurile membrilor Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie a Universităţii „Dunărea de Jos" din Galaţi, a plecat către tărâmul eternităţii profesorul Vasile Şimanschi, preţuit reprezentant al culturii şi învăţământului universitar gălăţean. 
Născut la 10 mai 1945 la Buşteni, localitate în care a urmat cursurile şcolii generale şi apoi pe cele ale liceului teoretic, tânărul elev şi-a format ca principii călăuzitoare în întreaga sa existenţă respectul pentru frumos, pentru trecut şi pentru adevăr.
Alesele sale calităţi interioare îl propulsează ca şef de grupă pe studentul Vasile Şimanschi, înscris la secţia de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Al. I. Cuza" din Iaşi.