UGAL

Sorin Preda
Sorin Preda s-a dus să stea de vorbă cu îngerii. Să le povestească, sfătos, aşa cum făcea studenţilor la ore, despre Moromeţii, despre unchiul său, Marin Preda, despre publicitate, genuri de opinie sau PR. S-a dus să se odihnească, să scape de sub povara unui timp mult prea nerăbdător cu oamenii. Pentru Facultatea de Litere, Departamentul de Literatură, Lingvistică şi Jurnalism, pierderea e ireparabilă: Sorin Preda a fost un om complex, un scriitor, jurnalist şi cadru didactic ce fascina prin puterea cuvântului în articolele semnate în Formula AS, prin scriitura plină de vervă din cărţile sale şi prin capacitatea de sinteză şi puterea exemplului, la cursuri.


Lector univ. dr. Aurel Iacob
Colectivul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie anunţă cu regret trecerea la cele veşnice a colegului nostru, lector univ. dr. Aurel Iacob (1957 – 2014). Aurel Iacob a făcut parte dintre întemeietorii învăţământului istoric la Dunărea de Jos, fiind printre cadrele didactice care, imediat după anul 1990, au înfiinţat şi predat la specializările Istorie – Geografie, Istorie – Filosofie, Istorie – Limba Engleză, Istorie.


Antoaneta Stoicescu
Timpul nu a mai avut răbdare. Sfârşitul verii anului 2014 a răpit încă un dascăl din galeria marilor profesori ai Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor. Ca o doamnă adevărată, ne-a părăsit din această lume cu discreţie, demnitate şi un surâs enigmatic de regret şi speranţă deopotrivă.
 
Profesorul Antoaneta STOICESCU şi-a dedicat întreaga activitate industriei alimentare, în general, şi industriei fermentative, în special.


As. ing. Valentin Tonț
Vali, așa cum obișnuiau să-i spună colegii, s-a născut pe data de 15.04.1970 în orașul dunărean Brăila. În anul 1988 a absolvit Liceul „Nicolae Bălcescu” din Brăila, specializarea lăcătuș mecanic. A valorificat cunoștințele dobândite în cadrul liceului, pe care le-a transformat în experiență profesională, în cadrul PROMEX SA Brăila, unde, a lucrat ca lăcătuș mecanic în perioada 1990-1991. A urmat apoi, între anii 1991-1996, cursurile Facultăţii de Inginerie din Brăila unde obţine titlul de inginer în specializarea Maşini şi utilaje de construcţii.


in Memoriam
Colegul nostru, conferenţiar dr. Antohe Ştefan ne-a părăsit în ziua de 24 iunie 2014, aşa cum a trăit, discret şi demn. O persoană riguroasă, atentă, uneori severă dar întotdeauna dreaptă, profesorul Antohe şi-a lăsat amprenta asupra generaţiilor de studenţi al căror dascăl a fost în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. A fost călăuză pentru zeci de generaţii de studenţi şi cu aerul lui calm, sfătos, cald şi extrem de înţelept a fost un exemplu demn de urmat în şcoală, familie şi în societate. Modestia, calmul, tactul şi generozitatea i-au călăuzit întotdeauna paşii.


Prof. univ. dr. Dumitru Dragomir
Profesorul universitar doctor Dumitru Dragomir s-a născut în anul 1948. Cercetător desăvârşit, dascăl dedicat învăţământului superior de calitate, redutabil șef de catedră la Facultatea de Arhitectură Navală, Departamentul de Arhitectură Navală, Dumitru Dragomir ne-a părăsit pentru totdeauna.


Ș.l. dr. ing. Adrian Sorin Axinti
Şef lucrări doctor inginer Adrian Sorin Axinti, s-a născut pe 09.03.1975, în localitatea Brăila. În perioada 1989-1993 a urmat cursurile liceului “Nicolae Iorga” din Brăila, secţia matematică - fizică, urmând apoi, între anii 1993-1998, cursurile Facultăţii de Inginerie din Brăila unde obţine titlul de inginer în specializarea Maşini şi utilaje de construcţii.
 
Îşi continuă pregătirea profesională, urmând în perioada 1999-2000, Studiile aprofundate cu specializarea Dinamica maşinilor, din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos“ din Galaţi, în urma cărora obţine titlul de Master. În anul 2002 obţine al doilea titlu de Master în urma absolvirii specializării de masterat, Mecanica solidului deformabil cu aplicaţii în inginerie, din cadrul aceleiaşi universităţi.


Viorel Leahu
Colegul nostru, matematicianul Viorel Leahu ne-a părăsit în dimineaţa zilei de 3 ianuarie 2014, aşa cum a trăit, discret şi demn. O persoană riguroasă, atentă, uneori severă dar întotdeauna dreaptă, profesorul Leahu şi-a lăsat amprenta asupra generaţiilor de studenţi al căror dascăl a fost în Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi. A fost călăuză pentru zeci de generaţii de studenţi şi cu aerul lui calm, sfătos, cald şi extrem de înţelept a fost un exemplu demn de urmat în şcoală, familie şi în societate. Modestia, calmul, tactul şi generozitatea i-au călăuzit întotdeauna paşii.


Prof. Traian Hopulele
Profesorul Traian Hopulele ne-a părăsit aşa cum a trăit, discret şi demn. Modestia, calmul, tactul şi generozitatea i-au călăuzit întotdeauna paşii.
 
În profunzimea fiinţei sale se ardea la flacăra ştiinţei şi tot ceea ce răzbătea de acolo era plin de rigoare, de competenţă şi de inteligenţă integratoare.
 
Numele profesorului Traian Hopulele este legat direct de industria berii, fiind parcă un brand în interiorul unui brand. Este indisolubil acest nume de bere. Numele şi renumele au fost create printr-o muncă continuă, stăruitoare şi izbânditoare.


Conf. univ. dr. Victor Popa
Departamentul de INGINERIE MECANICĂ 
 
Anunţă cu profund regret dispariţia timpurie la data de 2 decembrie 2013 a distinsului nostru coleg CONFERENTIAR DOCTOR MATEMATICIAN VICTOR POPA.
 
Născut la 30 mai 1950 în Dumbrăveni judeţul Sibiu, a urmat cursurile gimnaziale şi liceale în localitatea natală, apoi între 1969-1974 a urmat cursurile Universităţii Bucureşti, Facultatea de Matematică-Mecanică cu specializarea Mecanica fluidelor.


Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email