UGAL

Pe 29 iulie 2017 a încetat din viață, la vârsta de 79 ani, doamna profesoară Olga Mitoșeriu, un respectat și iubit membru al corpului profesoral de la Facultatea de Inginerie.
Absolventă a Facultății de Chimie din Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, promoția 1960, d-na Olga Mitoșeriu s-a dedicat după absolvire, cu multă dragoste și entuziasm, vieții universitare devenind asistent la Institutul Politehnic din Galați. A depus o serioasă și devotată activitate didactică și științifică, parcurgând toate treptele ierarhiei profesionale până la poziția de profesor universitar.


Duminică, în Sfânta zi de Paști, a plecat dintre noi, fulgerător, tânărul nostru coleg, asist.univ.dr.  Ioan Teodor Cicma.
 
S-a născut pe data de 8 august 1970, la Brăila. A absolvit Facultatea de Litere și Științe,  specializarea Educație Fizică și Sport (licență de profesor-antrenor Educație fizică și sport, specializare handbal și, respectiv, gimnastică sportivă) la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în anul 1997.


Aducem un pios omagiu doamnei Lector univ.dr. Mirică Bobiţ Nicoleta Victoria, plecată dintre noi la început de primăvară, după o îndelungată suferinţă (1.04.2017). S-a născut pe data de 18 august 1941, în oraşul Mărăşeşti. A absolvit Facultatea de Filologie, Istorie şi Filozofie, secţia Filozofie a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, în anul 1964. Prin repartiţie guvernamentală a fost încadrată în acelaşi an pe post de preparator universitar la Catedra de Știinţe Sociale a Institutului Politehnic din Galaţi, la disciplina Filozofie. Prin concurs parcurge treptele academice de asistent şi lector universitar.
 


Pe 26 martie 2017 o veste tristă a îndurerat comunitatea academică de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Profesorul universitar dr. ing. Dumitru Panţuru, membru marcant al corpului didactic, a plecat în lumea celor drepţi cu discreţie şi demnitate.

Domnul Profesor Dumitru Panţuru s-a născut în 30 noiembrie 1938 în localitatea Mircea Vodă, judeţul Brăila. A făcut şcoala elementară în comuna natală, Mircea Vodă. A urmat cursurile liceului militar „Ştefan cel Mare” din Iaşi. 


Colegul nostru, profesorul universitar dr. Olaru Elefterie ne-a părăsit în ziua de 23 martie 2017, aşa cum a trăit, discret şi demn. O persoană riguroasă, atentă, severă dar întotdeauna dreaptă, profesorul Olaru şi-a lăsat amprenta asupra generaţiilor de studenţi al căror dascal a fost în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. A fost călăuză pentru zeci de generaţii de studenţi şi, cu aerul lui calm, sfătos şi extrem de înţelept, a fost un exemplu demn de urmat în şcoală şi în societate. Modestia, calmul, rigurozitatea şi generozitatea i-au călăuzit întotdeauna paşii.


Constantin Banu
Unul din stâlpii învăţământului superior de industrie alimentară din România a trecut în nefiinţă. A plecat „să moară puţin”  doar trupul său, pentru că această mare personalitate a învăţământului gălăţean lasă în urmă zeci de cărţi (130), contracte de cercetare (74), brevete de invenţie (10) şi o întreagă „armată” de discipoli aflaţi în ţară şi în străinătate (38 doctoranzi).

Numele profesorului Constantin BANU va rămâne de referinţă.


Doruleţ Nelu RESMERIŢĂ
După o lungă şi teribilă suferinţă, prietenul şi colegul nostru a plecat în ceruri. Astăzi este „Izvorul Tămăduirii” şi Dumnezeu l-a tămăduit prin moarte... Doruleţ Nelu RESMERIŢĂ a fost un simbol al zbaterii zilnice, dinamic, sclipitor vesel, inteligent, disponibil, profund şi, mai presus de toate, deschis, jovial şi generos în sfaturi şi soluţii. Pentru comunitatea academică era, întotdeauna, o explozie de lumină. Avea viitorul în priviri şi gândurile lui, multe şi tumultoase, veneau să construiască, veneau să aducă „produse noi” pe această lume.


Traian Florea
„Pesimistul vede dificultăţi în orice oportunitate. Optimistul găseşte oportunităţi în orice dificultate” (Winston Churchill). Da...aşa era Profesorul Traian Florea: un optimist! Un optimist care a găsit întotdeauna calea de rezolvare şi răspunsul la orice provocare. Provocări ştiinţifice şi provocări uriaşe ale vieţii Domniei Sale. Şi asta deoarece Domnul Profesor era o personalitate ştiinţifică, o autoritate, un nume de referinţă în domeniul Chimiei şi nu numai, corelate cu o vocaţie fantastică către ştiinţă.


Conf. dr. Eugenia Gavriliu
Cu profund regret, colectivul Departamentului de engleză vă aduce la cunoștință dispariția neașteptată a doamnei conf. dr. Eugenia Gavriliu – Om, Profesor, Coleg – căreia mai multe generații de studenți și cadre didactice îi datorează formarea profesională.


Prof. dr. ing. Radu Beșchia
Pe 3 august 2015 o veste tristă a îndurerat comunitatea academică de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Profesorul universitar dr. ing. Radu Beșchia, primul Decan al Facultăţii de Mecanică (21.09.1953 – 31.08.1955), membru marcant al corpului didactic, a plecat în lumea celor drepţi cu discreţie şi demnitate.


Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email