UGAL

Conf. univ. dr. Victor Popa
Departamentul de INGINERIE MECANICĂ 
 
Anunţă cu profund regret dispariţia timpurie la data de 2 decembrie 2013 a distinsului nostru coleg CONFERENTIAR DOCTOR MATEMATICIAN VICTOR POPA.
 
Născut la 30 mai 1950 în Dumbrăveni judeţul Sibiu, a urmat cursurile gimnaziale şi liceale în localitatea natală, apoi între 1969-1974 a urmat cursurile Universităţii Bucureşti, Facultatea de Matematică-Mecanică cu specializarea Mecanica fluidelor.


Prof. Dumitru Șandru
Săptămâna trecută a trecut la cele veşnice Dumitru Şandru, unul dintre cei mai valoroşi şi totodată modeşti cercetători români ai istoriei secolului al XX-lea. Născut în satul Sasca Mică, judeţul Baia (actualul judeţ Suceava) pe 7 septembrie 1934, viitorul istoric a urmat clasele primare la şcoala din localitatea natală, continuându-şi apoi studiile la gimnaziul şi liceul din Tg. Ocna.

Perioada copilăriei şi adolescenţei şi-a împărţit-o între învăţat şi muncile câmpului, pe petecul de pământ al familiei, atunci cooperativizat de noua putere populară. În anul 1953 a fost admis la specializarea Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pe care a absolvit-o cu rezultate foarte bune cinci ani mai târziu, când a fost angajat cercetător ştiinţific al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” din Iaşi.


Prof. Constantin Moraru
Crăciunul-timp al eternităţii marilor noştri dascăli
 
S-a stins din viaţă Profesorul Constantin Moraru, unul dintre titanii şcolii de industrie alimentară de la Galaţi. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor îşi exprimă regretul pentru pierderea unui mare dascăl şi părinte al morarilor, care şi-a transformat numele în Renume.


Conf. univ. dr. Ion Mirică
Pe data de 10 august 2012 a plecat dintre noi  Conf. univ. dr. Ion Mirică, profesor de matematică ale cărui cursuri le-au audiat mii de studenți ai universității „Dunărea de Jos” din Galați. Practic, domnul profesor Mirică și-a închinat întreaga viață universității, căci, vreme de 35 de ani s-a dedicat studenților săi, fie că urmau studii matematice, fie inginerești, fie economice. Mulți dintre profesorii de matematică au a-i mulțumi pentru știința pe care le-a dăruit-o în facultate sau, ulterior, în cadrul activității de perfecționare.


Prof. univ. dr. Viorel Daghie
Joi, 12 iulie 2012, s-a stins din viaţă colegul nostru, prof. univ. dr. Viorel Daghie.
Într-o perioadă sau alta a vieţii, fiecare dintre noi a întâlnit oameni care, prin forţa personalităţii lor, prin efervescenţa, convingerea, dinamismul şi hotărârea care îi caracterizează, ajung să marcheze viaţa comunităţii din care fac parte.
Profesorul Viorel Daghie este unul dintre aceştia.


Prof.dr.ing. Ion Crudu
Luni, 30 aprilie 2012 s-a stins din viaţă Profesorul Ion Crudu.
 
Personalitate marcantă a mediului academic gălăţean şi creator de şcoală în domeniul tribologiei, fost Rector al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi în perioada 1974 – 1981 şi Şef al Catedrei de Organe de Maşini  între 1981 şi 1989, Domnul Profesor Crudu a fost timp de mai bine de 50 de ani mentorul multor generaţii de studenţi, doctoranzi şi tineri colegi de la Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi si de la Universitatea Tehnică  “Gheorghe Asachi” - Iaşi, imprimându-le acestora un mod riguros de a gândi şi de a trata problemele inginereşti.


Prof. Gheorghe Miron Costin
Profesorul Gheorghe Miron COSTIN a ales, de Crăciun, eternitatea....
Ne tremură pana vremelnică a scrierii pe suflet, ne doare o ciclicitate neiertătoare şi doar iubirea de Dumnezeu ne face să suportăm ideea că Marele nostru PROFESOR a ales, conform inegalabilului talent de a se juca subtil cu gluma, să ne ofere, ca dar de Crăciun, eternitatea....


Prof. Dumitru Călueanu
Profesor Dumitru Călueanu - creator de Şcoală de Inginerie Electrică la Galaţi
 
Galaţiul - oraşul de la Dunăre - a avut, întotdeauna, oameni destoinici: mari artişti, mari creatori în domeniul ştiinţific şi tehnic, mari oameni politici. Printre marii creatori ai urbei de la Dunăre, ar trebui înscris la loc de cinste şi profesorul Dumitru Călueanu. Născut în anul 1934, în comuna Tudor Vladimirescu, judeţul Galaţi, într-o familie numeroasă, cel care va deveni peste ani mentorul unei întregi generaţii, a dovedit de mic o aplecare deosebită spre ştiinţă şi latura aplicativă a ei, tehnica.


Prof. Ioan Brezeanu
Profesorul universitar Ioan Brezeanu, unul dintre fondatorii Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, va fi omagiat joi, 10 noiembrie 2011, în cadrul Salonului literar Axis Libri. Manifestarea cultural-artistică organizată de Biblioteca V.A.Urechia a programat în această ediţie şi lansarea volumului „Autobiografia unui nostalgic", Editura Perpessicius, Bucureşti 2011, autor Nicolae Muşbal, fost elev al prof. Ioan Brezeanu, despre care scrie: „Cel mai iubit, respectat şi apreciat profesor, poate şi pentru că asupra sa se răsfrângea frumuseţea obiectului pe care îl preda, a fost Ioan Brezeanu, cel care ne-a descifrat tainele Istoriei Românilor. Era un bărbat înalt, cu trăsături fine, suplu, cu o voce joasă caldă şi calmă, deosebit de convingătoare, susţinându-şi afirmaţiile cu date istorice şi observaţii ce păreau de necontestat. Când plimba bagheta pe hartă şi ne vorbea despre aşezarea României (...) ne făcea, aşa mici cum eram, să fim fericiţi că trăim pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu".


Prof. dr. ing. Severin Bumbaru
Sâmbătă 22 octombrie 2011 s-a stins din viață Domnul Profesor Severin Bumbaru.
 
Personalitate marcantă a mediului academic gălățean și creator de şcoală în domeniul științei calculatoarelor, Domnul Profesor Bumbaru a fost timp de mai bine de 40 de ani mentorul multor generaţii de studenţi, doctoranzi și tineri colegi de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, imprimându-le acestora un mod riguros de a gândi şi de a trata problemele inginereşti.


Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email