UGAL

În dimineața zilei de 18 iunie 2019, profesorul Mihalache Brudiu a trecut la cele veșnice. Mihalache Brudiu a fost unul dintre cei care au pus bazele specializării Istorie - Filosofie la Universitatea „Dunărea De Jos" din Galați în anii 90, formând generații de istorici și arheologi cărora le-a transmis pasiunea pentru Istoria veche a României și Arheologie.

În 1991, Mihalache Brudiu ocupă postul de profesor în cadrul nou înfiinţatei secţii de Istorie, a Universităţii „Dunărea de Jos", numele domniei sale fiind legat astfel de începuturile învăţământului arheologic la Galaţi. Aceleaşi crezuri şi principii care l-au animat în cercetarea ştiinţifică, dar şi în viata de zi cu zi, il vor călăuzi şi în activitatea didactică. A fost preocupat în permanenţă de corelarea pregătirii teoretice cu cunoaşterea nemijlocită a izvoarelor şi cu activitatea de teren.

Profesorul Brudiu a coordonat nemijlocit, timp de mai mulţi ani stagiile de practică arheologică ale studenţilor, pe şantierele de la Răcătău, Galaţi-Cartierul Dunărea, Pietroasele și nu numai. În toată cariera sa didactică, domnul profesor Mihalache Brudiu a dat dovadă de o exigenţă proverbială, având conştiinţa faptului că studenţii pe care îi formează vor avea un rol important în modelarea minţilor tinere, ale noilor generaţii.

Ca urmare a recunoaşterii ştiinţifice, naţionale şi internaţionale profesorul Mihalache Brudiu a primit invitaţia de a participa la manifestări ştiinţifice de prestigiu, organizate de instituţii din ţară şi străinătate, unde a susţiunt comunicări, conferinţe, prelegeri. Unele dintre acestea, vor fi publicate ulterior în volumele dedicate respectivelor manifestări.

Având în vedere opera ştiinţifică de largă cuprindere şi certă valoare, contribuţiile majore la îmbogăţirea şi valorificarea ştiinţifică a patrimoniului arheologic naţional, în general şi al judeţului Galaţi, în special, precum şi înaltele calităţi morale care l-au călăuzit în viaţă şi în activitatea profesională, în aprilie 2016 Universitatea „Dunărea de Jos" și-a făcut un titlu de onoare din conferirea distincției de Profesor Emerit, domnului profesor universitar dr. Mihalache Brudiu, iar Consiliul Local i-a acordat, în ședința din 15 decembrie a aceluiași an, la propunerea Facultății de Istorie, Filosofie și teologie, titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Galați.

Dumnezeu să-l odihnească pe Mihalache Brudiu, omul care i-a dăruit Galațiului o viață de profesor și a cărui istorie a iubit-o și a prețuit-o până la cea din urmă suflare!