UGAL Logo

UGAL

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal, în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul „Sistem inovativ de valorificare a materiei prime vegetale (acronim SINOVEG)”, cod SMIS 119659, contract de finanţare nr. 326/390002/30.10.2020.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție organizat în cadrul proiectului DEBATE, Erasmus +, KA2, 2022-1-ES01-KA220-HED-000085513.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție organizat în cadrul proiectului „STEM Education for Primary Schools”, STEM for Youngsters, contract de finanțare nr. 2021-1-EL01-KA220-SCH-000023967.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură și programarea interviurilor în cadrul proiectului Erasmus + KA2, „DEBATE” - nr. contract 2022-1-ES01-KA220-HED-000085513.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță programarea candidaților la interviu în cadrul procedurii de selecție personal pentru proiectul cu titlul „STEM Education for Primary Schools”, STEM for Youngsters, contract de finanțare nr. 2021-1-EL01-KA220-SCH-000023967.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură în cadrul proiectului cu titlul „STEM Education for Primary Schools”, STEM for Youngsters, contract de finanțare nr. 2021-1-EL01-KA220-SCH-000023967.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal, în afara organigramei, în cadrul proiectului Erasmus + KA2, cu titlul: „DEBATE”, nr. contract (2022-1-ES01-KA220-HED-000085513).


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal, în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul: „STEM Education for Primary Schools”, STEM for Youngsters, contract de finanțare nr. 2021-1-EL01-KA220-SCH-000023967.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție organizat în cadrul proiectului Erasmus + KA2, „Start a civil society organization at European level” - nr. contract 2022-1-RO01-KA220-HED-000087012.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură și programarea interviurilor în cadrul proiectului Erasmus + KA2, „Start a civil society organization at European level” - nr. contract 2022-1-RO01-KA220-HED-000087012.


Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email