UGAL

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal, în afara organigramei, în cadrul proiectului „HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02, DANUBE REGION WATER LIGHTHOUSE ACTION”, Project: 101094070 — DALIA.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție, organizate în cadrul proiectului „Resilience-centric Smart, Green, Networked EU Inland Waterways”, acronim ReNEW, contract de finanțare nr. 101069682.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță programarea candidaților la interviu în cadrul procedurii de selecție personal pentru proiectul cu titlul „Resilience-centric Smart, Green, Networked EU Inland Waterways”, acronim ReNEW, contract de finanțare nr. 101069682.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură în cadrul proiectului „Resilience-centric Smart, Green, Networked EU Inland Waterways”, acronim ReNEW, contract de finanțare nr. 101069682.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție, organizate în cadrul proiectului „Integrated research and sustainable solutions to protect and restore Lower Danube Basin and coastal Black Sea ecosystems”- ResPonSE, 760010/30.12.2022.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță programarea candidaților la interviu în cadrul procedurii de selecție personal pentru proiectul cu titlul „Integrated research and sustainable solutions to protect and restore Lower Danube Basin and coastal Black Sea ecosystems”- ResPonSE, 760010/30.12.2022.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal, în afara organigramei, în cadrul proiectului „Resilience-centric Smart, Green, Networked EU Inland Waterways”, acronim ReNEW, contract de finanțare nr. 101069682.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție, organizate în cadrul proiectului „Excelență și implicare în dezvoltarea inteligentă bazată pe cercetare și inovare la Universitatea Dunărea de Jos din Galați (UDJG) – DINAMIC”, contract de finanțare 12PFE/2021.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță programarea candidaților la interviu în cadrul procedurii de selecție personal pentru proiectul cu titlul „Excelență și implicare în dezvoltarea inteligentă bazată pe cercetare și inovare la Universitatea Dunărea de Jos din Galați (UDJG) – DINAMIC”, contract de finanțare 12PFE/2021.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură în cadrul proiectului „Integrated research and sustainable solutions to protect and restore Lower Danube Basin and coastal Black Sea ecosystems”- ResPonSE, 760010/30.12.2022.


Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email