UGAL

Senatul universitar
Nr. 264/2.04.2024/CS

 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 110 din 2 aprilie 2024

 

În baza:
Legii învățământului superior nr. 199/2023;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului UDJG,

 

În urma rezultatului votului electronic cu termen limită 2 aprilie 2024, ora 15.00, (conform ordinii de zi), la care au participat 85 dintre cei 91 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul și numărul de voturi necesar, Senatul universitar, cu majoritatea voturilor exprimate, 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. unic. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Juridice a Senatului universitar. (Anexă)

 

 

Președintele Senatului universitar,
Conf. univ. dr. Alexandru NECHIFOR

 

Anexă: Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Juridice a Senatului universitar

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email