UGAL

Senatul universitar
Nr. 263/2.04.2024/CS

 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 109 din 2 aprilie 2024

 

În baza:
Legii învățământului superior nr. 199/2023;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului UDJG;
Hotărârilor Consiliului de administrație nr. 26 din 19.03.2024 și nr. 27 din 22.03.2024 înaintate Senatului sub semnătura rectorului interimar al universității,

 

În urma rezultatului votului electronic cu termen limită 2 aprilie 2024, ora 15.00, (conform ordinii de zi), la care au participat 85 dintre cei 91 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul și numărul de voturi necesar, Senatul universitar, cu unanimitatea voturilor exprimate, 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă, cu avizul Biroului Juridic și al Consiliului de administrație, coroborat cu avizul pozitiv al Comisiei didactice și de calitate din cadrul Senatului universitar, Metodologia de stimulare a excelenței în învățare și de sprijin al studenților cu dificultăți - 2024, propusă de Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie. (Anexa 1)

Art. 2. Se aprobă, cu avizul Biroului Juridic și al Consiliului de administrație, coroborat cu avizul pozitiv al Comisiei didactice și de calitate din cadrul Senatului universitar, Metodologia de stimulare a excelenței în învățare și de sprijin al studenților cu dificultăți - 2024, propusă de Facultatea de Medicină și Farmacie. (Anexa 2)

Art. 3. Se aprobă, cu avizul Biroului Juridic și al Consiliului de administrație, coroborat cu avizul pozitiv al Comisiei didactice și de calitate din cadrul Senatului universitar, Metodologia de stimulare a excelenței în învățare și de sprijin al studenților cu dificultăți - 2024, propusă de Facultatea de Litere. (Anexa 3)

 

 

Președintele Senatului universitar,
Conf. univ. dr. Alexandru NECHIFOR

 

Anexa 1: Metodologia de stimulare a excelenței în învățare și de sprijin al studenților cu dificultăți - 2024, propusă de Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie
Anexa 2: Metodologia de stimulare a excelenței în învățare și de sprijin al studenților cu dificultăți - 2024, propusă de Facultatea de Medicină și Farmacie
Anexa 3: Metodologia de stimulare a excelenței în învățare și de sprijin al studenților cu dificultăți - 2024, propusă de Facultatea de Litere

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email