UGAL

Senatul universitar
Nr. 265/2.04.2024/CS

 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 111 din 2 aprilie 2024

 

În baza:
Legii învățământului superior nr. 199/2023;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului UDJG;
Propunerii Comisiei Juridice a Senatului universitar din data de 20.03.2024 înaintată Senatului sub semnătura Președintelui CJ,

 

În urma rezultatului votului electronic cu termen limită 2 aprilie 2024, ora 15.00, (conform ordinii de zi), la care au participat 85 dintre cei 91 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul și numărul de voturi necesar, Senatul universitar, cu majoritatea voturilor exprimate, 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. unic. Se aprobă propunerea Comisiei Juridice a Senatului universitar de declinare a competenței de soluționare a contestației formulată de doamna conf. univ. dr. Vintilă Iuliana și înregistrată sub nr. 165/5.3.2024/CS, către Comisia de contestații și Consiliul Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor, în baza Art. 6 paragrafele 1, 4 și 5 din Ghidul – condiții generale de acordare a granturilor interne cercetătorilor din cadrul UDJG pentru anul financiar 2024, Anexă la HCA nr. 18 din 16 februarie 2024.

 

 

Președintele Senatului universitar,
Conf. univ. dr. Alexandru NECHIFOR

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email