UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 349 din 24 noiembrie 2022

 

În baza:
Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și de funcționare ale Senatului UDJG;
Hotărârii Consiliului de administrație nr. 151 din 15.11.2022 înaintată Senatului, sub semnătura Rectorului universității.

 

În urma rezultatului votului electronic cu termen limită 24 noiembrie 2022, ora 12.00, (conform ordinii de zi), la care au participat 69 dintre cei 82 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul și numărul de voturi necesar, cu unanimitatea voturilor exprimate, 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Biroului Juridic coroborat cu avizul Consiliului de administrație, înființarea programului de studii universitare de masterat E-guvernare și digitalizare în administrația publică, domeniul de masterat Științe administrative, învățământ cu frecvență, în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative.

Art. 2. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Biroului Juridic coroborat cu avizul Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar, planul de învățământ pentru programul de studii universitare de masterat E-guvernare și digitalizare în administrația publică, domeniul de masterat Științe administrative, învățământ cu frecvență, în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative, valabil începând cu anul universitar 2022-2023.

Art. 3. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Biroului Juridic coroborat cu avizul Consiliului de administrație, transmiterea către ANC a documentației programului de studii universitare de masterat E-guvernare și digitalizare în administrația publică, domeniul de masterat Științe administrative, învățământ cu frecvență, în vederea înscrierii calificării în RNCIS.

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email