UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 268 din 13 octombrie 2021

 

În baza:
Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și de funcționare a Senatului UDJG;
Hotărârii Consiliului de administrație nr. 103/29.9.2021 înaintată Senatului, sub semnătura Rectorului universității, 

 

Senatul universitar, prin vot electronic, în data de 13 octombrie 2021, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, înființarea cursului de formare continuă Pregătire teoretică în vederea obținerii definitivatului în învățământ – educație fizică, domeniul de licență Educație fizică și sport, forma de învățământ cu frecvență, din cadrul Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic, începând cu anul universitar 2021-2022.

Art. 2. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, coroborat cu avizul pozitiv al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar, planul de învățământ aferent cursului de formare continuă Pregătire teoretică în vederea obținerii definitivatului în învățământ – educație fizică, din cadrul Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic, începând cu anul universitar 2021-2022.

Art. 3. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, înființarea cursului de formare continuă Pregătire teoretică în vederea titularizării în învățământ – educație fizică, domeniul de licență Educație fizică și sport, forma de învățământ cu frecvență, din cadrul Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic, începând cu anul universitar 2021-2022.

Art. 4. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, coroborat cu avizul pozitiv al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar, planul de învățământ aferent cursului de formare continuă Pregătire teoretică în vederea titularizării în învățământ – educație fizică, din cadrul Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic, începând cu anul universitar 2021-2022.

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email