UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 267 din 13 octombrie 2021

 

În baza:
Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și de funcționare a Senatului UDJG;
Metodologiei privind menținerea calității de cadru didactic sau de cercetare titular după împlinirea vârstei standard de pensionare și reîncadrarea personalului didactic pensionat;
Hotărârii Consiliului de administrație nr. 100/28.09.2021 înaintată Senatului, sub semnătura Rectorului universității, 

 

Senatul universitar, prin vot electronic, în data de 13 octombrie 2021, cu majoritatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. unic. Se aprobă, conform Hotărârii Consiliului de administrație nr. 100/28.09.2021, coroborat cu avizul pozitiv formulat de către Consiliul Facultății de Arhitectură Navală, menținerea în activitatea didactică, în calitate de titular, la Departamentul de Arhitectură navală de la Facultatea de Arhitectură Navală, în anul universitar 2021-2022, a domnului prof. univ. dr. ing. MOCANU Costel Iulian, în conformitate cu prevederile art. 4 din Metodologia privind menținerea calității de cadru didactic sau de cercetare titular după împlinirea vârstei de pensionare și reîncadrarea personalului didactic pensionat, aprobată prin Hotărârea Senatului universitar nr. 175/2020.

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email