UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 192 din 10 septembrie 2021

 

În baza:
Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și de funcționare a Senatului UDJG;
Hotărârii Consiliului de administrație nr. 93/09.09.2021 înaintată Senatului, sub semnătura Rectorului universității, 

 

Senatul universitar, prin vot electronic, în data de 10 septembrie 2021, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de administrație nr. 93 din 9 septembrie 2021, la solicitarea Facultăţii de Medicină și Farmacie, prelungirea înscrierilor la admitere, sesiunea Septembrie 2021, până la data de 30.09.2021, pentru programul de studii universitare de licență Medicină (limba engleză).

Art.2. Se aprobă, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de administrație nr. 93 din 9 septembrie 2021, la solicitarea Facultății de Educație Fizică și Sport, prelungirea înscrierilor la admitere, sesiunea Septembrie 2021, până la data de 30.09.2021, pentru programul de studii universitare de licență Educație Fizică și Sportivă (la Buzău).

Art.3. Se aprobă, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de administrație nr. 93 din 9 septembrie 2021, la solicitarea Facultății de Inginerie și Agronomie din Brăila, prelungirea înscrierilor la admitere, sesiunea Septembrie 2021, până la data de 30.09.2021, pentru programul de studii universitare de licență Agricultură (la Buzău).

Art.4. Se aprobă, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de administrație nr. 93 din 9 septembrie 2021, prelungirea înscrierilor la admitere, sesiunea Septembrie 2021, până pe data de 30.09.2021, pentru studiile universitare de masterat. Facultățile vor propune noul calendar până luni, 13.09.2021.

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email