UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 163 din 3 decembrie 2019


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 3 decembrie 2019,


HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Se validează rezultatul alegerilor parțiale desfășurate la Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila pentru locul vacant din Senat (mandatul actual), studenți senatori. Ca urmare, noul membru al Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați este Marian ȚIGĂU, anul III, specializarea Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU