UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 164 din 4 decembrie 2019


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,
Hotărârii Senatului universitar nr. 105/16.09.2019,
Metodologiei interne de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere de la nivelul facultăţilor şi universităţii, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 156 din 4 noiembrie 2015, dispoziții menținute prin Hotărârea Senatului universitar nr. 105/16.09.2019,
Hotărârii Senatului universitar nr. 100/16.09.2019,

Senatul universitar, în data de 4 decembrie 2019,


HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Se aprobă componența Birourilor electorale ale secțiilor de votare din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, responsabile cu organizarea și desfășurarea alegerilor pentru funcția de rector, pe secții de votare, după cum urmează:
Biroul electoral al Secţiei de votare nr. 1 (Campusul Ştiinţei) – Galați, Str. Domnească nr. 111, Corp A, Aripa AS, parter, Sala AS 004:
 1. Conf. dr. ing. Octavian BARNA, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor,
 2. Conf. dr. Rarița MIHAIL, Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie,
 3. Conf. dr. ing. Sorin Dorin STRĂTILĂ, Facultatea Transfrontalieră,
 4. Șef lucrări dr. ing. Ionel PETREA, Facultatea de Inginerie,
 5. Șef lucrări dr. ing. Nicușor NISTOR, Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică,
 6. Lector Aurelian GHEORGHIU, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport,
 7. Andreea Elisa RECLARU, studentă la Facultatea de Ştiinţe şi Mediu,
 8. Andrei BRINOVANU, reprezentant al Ligii Studenților din UDJG, student la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică,
 9. Alexandra Elena NACU, reprezentant al Societății Studenților Mediciniști, studentă la Facultatea de Medicină și Farmacie,
 10. Laura Georgiana VÎLCU, reprezentant al AIESEC, studentă la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie,
 11. Mădălina CALMUC, studentă-doctorandă la Școala doctorală de Inginerie mecanică și industrială.
Biroul electoral al Secţiei de votare nr. 2 (Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila) – Brăila, Str. Călărași nr. 29, Sala de lectură, etaj 1:
 1. Prof.habil.dr.ing. Petronela NECHITA, Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila,
 2. Conf. dr. ing. Petru DUMITRACHE, Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila,
 3. Şef lucrări dr. ing. Fănel ȘCHEAUA, Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila,
 4. Şef lucrări dr. ing. Alina CIOROMELE, Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila,
 5. Asist. dr. ing. Gigel CĂPĂȚÂNĂ, Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila,
 6. Mihaela BRANGĂ, studentă la Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila,
 7. Valentina Elena GORGAN, studentă la Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila.
 8. Gabriel MĂDĂRAȘ, reprezentant al Ligii Studenților din UDJG, student la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport,
 9. Daniela MIHALCIA, reprezentant al Societății Studenților Mediciniști, studentă la Facultatea de Medicină și Farmacie,
 10. Sorina Andreea DIMA, reprezentant al AIESEC, studentă la Facultatea de Medicină și Farmacie,
 11. Mariana DOMNIȚANU MOGOȘ, studentă-doctorandă la Școala doctorală de Inginerie mecanică și industrială.

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU