UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 162 din 2 decembrie 2019


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 2 decembrie 2019,


HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Se aprobă, la propunerea Consiliului de administrație, modificarea componenței Consiliului Calității al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, după cum urmează:


Nr. crt. Nume și prenume Facultatea/Compartimentul
CONSILIUL CALITĂȚII
1. Prof. dr. ing. Iulian Gabriel BÎRSAN Președinte
2. Prof. dr. ing. ec. habil. Silvius STANCIU Coordonator
COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII
Reprezentanți ai Corpului profesoral
3. Prof. dr. Alina GANEA Litere
4. Conf. dr. Viorica IOAN Economie și Administrarea Afacerilor
5. Ș. l. dr. ing. Silvia VEREȘIU Inginerie
Reprezentant al Sindicatului
6. Ș. l. dr. ing. Daniel VIȘAN Arhitectură Navală
Reprezentant al Studenților
7. Student Sergiu BODLEV Științe Juridice, Sociale și Politice
Reprezentant al Angajatorilor
8. Ing. Liviu BOGDAN Departamentul învățământ S.C. Arcelor Mittal S.A
Compartimentul calitate
9. Prof. dr. Simona Eugenia ANTOFI Litere
10. Conf. dr. Mihaela BARONI Științe și Mediu
11. Conf. dr . Adrian LUPAȘC Economie și Administrarea Afacerilor
12. Lect. dr. Decebal NEDU Istorie, Filosofie și Teologie
13. Ș. l. dr. ing. Marius BODOR Inginerie
14. Informatician Ciprian Cătălin CIOBANU Departamentul Strategii universitare și asigurarea calității
15. Administrator patrimoniu Narcisa CONDREA Departamentul Strategii universitare și asigurarea calității
16. Administrator patrimoniu Cristina Claudia PATRICHE Departamentul Strategii universitare și asigurarea calității


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCUh