UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 156 din 19 noiembrie 2019


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 19 noiembrie 2019,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă, la propunerea Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic și cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, înființarea următoarelor cursuri de formare continuă:
  • Analiza structurilor navale / Aplicații Femap / NX Nastran;
  • Autorizarea și recepția construcțiilor civile și industriale;
  • Utilizarea soft-ului AVEVA.

Art. 2. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului, planurile de învățământ pentru cursurile de formare continuă sus-menționate.

Art. 3. Se aprobă, conform rezoluției Consiliului pentru studiile universitare de doctorat, cererea formulată de TRIF V. Nicolae Viorel, student doctorand în anul V, forma de învățământ cu frecvență redusă, finanțare cu taxă, de prelungire a duratei studiilor doctorale cu 12 luni (1.10.2019-30.9.2020), cu taxă.

Art. 4. Se aprobă, conform rezoluției Consiliului pentru studiile universitare de doctorat, cererile de întrerupere a duratei studiilor doctorale cu 12 luni (1.10.2019-30.9.2020) formulate de următorii studenți doctoranzi:
  • BROASCĂ P. Simona (LIPOVESCHI), anul III, forma de învățământ cu frecvență redusă, finanțare buget fără bursă.
  • BUHOSU C. Răzvan, anul II, forma de învățământ cu frecvență redusă, finanțare cu taxă.
  • GRIGORE I. Florin Eduard, anul II, forma de învățământ cu frecvență redusă, finanțare cu taxă.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU