UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 157 din 22 noiembrie 2019


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, întrunit în ședință ordinară, în data de 22 noiembrie 2019,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se validează rezultatele alegerilor parțiale pentru ocuparea de către studenți a locurilor vacante în Senat, structuri în funcție la data de 14.11.2019, conform adresei Biroului Electoral al UDJG înregistrată la Registratura UDJG sub nr. 32688/14.11.2019 și la Cancelaria Senatului sub nr. 667/14.11.2019. Ca urmare, noii membri ai Senatului universitar sunt:

Nr. crt. Facultatea Numele și prenumele Anul/Specializarea
1. Economie și Administrarea Afacerilor BRÎNZĂ Alexandrina II/Finanțe și bănci
2. Ştiinţa și Ingineria Alimentelor  DEDIU Valentina Adriana I/Master/Controlul și expertizarea calităţii mediului
3. Inginerie NICA Costel III/Inginerie economică industrială
4. Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică GORCEA Vlad Constantin III/Electromecanică
5. Arhitectură Navală STOIANOV Georgian III/Arhitectură navală
6. Ştiinţe Juridice, Sociale și Politice BARNACIUC Alexandru III/Drept

Art. 2. Se aprobă, la propunerea Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic și având în vedere observațiile formulate de Departamentul Sisteme termice și autovehicule rutiere, înființarea cursului de formare continuă Pregătire teoretică și practică pentru examenul de atestare inspector ITP, director de program prof. dr. ing. Florin Popescu.

Art. 3. Se aprobă planul de învățământ pentru cursul de formare continuă Pregătire teoretică și practică pentru examenul de atestare inspector ITP.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU