UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 155 din 11 noiembrie 2019


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 11 noiembrie 2019,


HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Se aprobă solicitarea formulată de Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR), înregistrată la Registratura Universității „Dunărea de Jos” din Galați sub nr. 31971/7.11.2019 și avizată pozitiv de rectorul UDJG. Ca urmare, se modifică Hotărârea Senatului nr. 153 din 7 noiembrie 2019 în sensul că locul pentru un reprezentant al ASCOR în Senatul universitar revine Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor. În consecință, numărul de studenți ai Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor în Senatul universitar este de 2 în loc de 1.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email