UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 154 din 11 noiembrie 2019


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 11 noiembrie 2019,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului, propunerea Consiliului pentru studii universitare de doctorat privind planurile de învățământ pentru anul universitar 2019-2020 aferente cursurilor de la școlile doctorale din cadrul IOSUD-UDJG.

Art. 2. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studii universitare de doctorat, cu avizul Consiliului de administrație, statele de funcții și de personal didactic aferente școlilor doctorale din cadrul IOSUD - UDJG. (Anexă)

Art. 3. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, propunerea Facultății de Medicină și Farmacie de transformare a Spitalului de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” din Galați în Spital Clinic de Psihiatrie.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU
 

Anexa Statele de funcții și de personal didactic aferente școlilor doctorale din cadrul IOSUD - UDJG

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email