UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 153 din 7 noiembrie 2019


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 7 noiembrie 2019,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă, la propunerea Consiliului de adminstrație, normele de reprezentare a cadrelor didactice și a studenților în Consiliul facultății și în Senatul universitar, conform Anexei.

Art. 2. Se aprobă componența Biroului electoral al Universității „Dunărea de Jos” din Galați responsabil cu organizarea și desfășurarea alegerilor în structurile și funcțiile de conducere de la nivelul facultăților și universității, după cum urmează:
Biroul electoral al Universității „Dunărea de Jos” din Galați
  1. Romeu Horghidan, director general administrativ,
  2. Conf. dr. Oana Gălățeanu, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice,
  3. Conf. dr. George Dănuț Mocanu, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport,
  4. Conf. dr. Carmen Chițescu, Facultatea de Medicină și Farmacie,
  5. Lector dr. Constantin Bendrea, Facultatea de Ştiinţe şi Mediu,
  6. Asistent Marius Gheonea, Facultatea de Inginerie,
  7. Roxana Iuliana Bîclea, studentă la Facultatea de Arte.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU
 

Anexa Normele de reprezentare a cadrelor didactice și a studenților în Consiliul facultății și în Senatul universitar

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email