UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 152 din 1 noiembrie 2019


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 1 noiembrie 2019,


HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Se aprobă componența Comisiei electorale a universității care, conform Metodologiei interne de organizare și desfășurare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere de la nivelul facultăților și universității, „are responsabilitatea de a soluționa contestațiile cu privire la alegerile membrilor în consiliile facultăților, membrilor în senat și rectorului în termen de 24 de ore ulterior ultimei contestații depuse”. Ca urmare, componența Comisiei electorale a universității este următoarea:
  1. Conf. dr. Ștefănescu Ana, de la Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice.
  2. Prof. dr. Antofi Simona, de la Facultatea de Litere.
  3. Prof. dr. ing. Frumușanu Gabriel, de la Facultatea de Inginerie.
  4. Prof. dr. Voinescu Doina Carina, de la Facultatea de Medicină și Farmacie.
  5. Lector dr. Bendrea Constantin, de la Facultatea de Științe și Mediu.

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email