UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 151 din 1 noiembrie 2019


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 1 noiembrie 2019,


HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Se aprobă cererea formulată de domnul șef lucrări dr. ing. Iulian Nicușor ARAMĂ, cadru didactic titular în cadrul Departamentului Automatică și Inginerie Electrică al Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, de a efectua activități didactice, în regim de plata cu ora, respectiv două ore de curs și o oră de laborator, la Facultatea de Drept a Universității „Danubius” din Galați, în semestrul I al anului universitar 2019-2020.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email