UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 150 din 1 noiembrie 2019


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 1 noiembrie 2019,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se validează rezultatul alegerii reprezentantului studenților doctoranzi în Senat. Ca urmare, doamna DOMNIȚANU E. Mariana (MOGOȘ), studentă în anul II, în cadrul Școlii doctorale de Științe Socio-Umane a IOSUD – UDJG, domeniul Filologie, este membră a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, în mandatul actual (cu finalizare în 15 decembrie 2019).

Art. 2. Se aprobă propunerea Facultății de Medicină și Farmacie, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al comisiilor de specialitate ale Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, privind modificarea și completarea taxelor de școlarizare și de studii pentru anul universitar 2019-2020, conform Anexei. Pentru studenții non-UE se aplică taxele și serviciile de la data înmatriculării în cadrul UDJG.

Art. 3. Se aprobă, la propunerea Departamentului pentru pregătirea personalului didactic, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, retribuirea cu suma de 50 de lei brut/student/lună a cadrelor didactice mentori din învățământul preuniversitar implicate în realizarea practicii pedagogice a studenților cu respectarea limitei de îndrumare de către cadrul didactic mentor a maximum 20 de studenți/lună.

Art. 4. Se aprobă propunerea Facultății de Arhitectură Navală, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, ca ziua de 2 octombrie să fie declarată Ziua Facultății de Arhitectură Navală.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU
 

Anexa Modificarea și completarea taxelor de școlarizare și de studii pentru anul universitar 2019-2020

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email