UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 149 din 1 noiembrie 2019


Conform:
Legii educației naționale nr. 1/2011,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului UDJG,
Ordinului nr. 3751/2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior,
Hotărârii Senatului universitar nr. 84 din 11 iunie 2019 privind validarea referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului la nivelul Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Hotărârii Senatului universitar nr. 105/16.09.2019,
Metodologiei interne de organizare și desfășurare a alegerilor în structurile și funcțiile de conducere de la nivelul departamentelor, aprobată prin Hotărârea Senatului universitar nr. 143/10.09.2015, cu completările aduse prin art. 9 din Hotărârea Senatului universitar nr.149/25.09.2015, dispoziții menținute prin Hotărârea Senatului universitar nr. 105/16.09.2019,
Hotărârii Senatului universitar nr. 100/16.09.2019,

Senatul universitar, în data de 1 noiembrie 2019,HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Se validează rezultatele alegerilor desfășurate pentru structurile și funcțiile de conducere de la nivelul Departamentului Știința și ingineria materialelor, organizate în conformitate cu dispozițiile Metodologiei interne de organizare și desfășurare a alegerilor în structurile și funcțiile de conducere de la nivelul departamentelor, aprobată prin Hotărârea Senatului universitar nr. 143/10.09.2015, cu completările aduse prin art. 9 din Hotărârea Senatului universitar nr.149/25.09.2015, dispoziții menținute prin Hotărârea Senatului universitar nr. 105/16.09.2019, după cum urmează:


Departament Director de departament Membri titulari în Consiliul departamentului Membri supleanți în Consiliul departamentului
Facultatea de Inginerie
Știința și ingineria  materialelor prof. dr. ing. VASILESCU Elisabeta - prof. dr. ing. VASILESCU Elisabeta
- șef lucrări dr. ing. NEACȘU Marian
- șef lucrări dr. ing. BUȘILĂ Mariana
- șef lucrări dr. ing. MARIN Florin
- șef lucrări dr. ing. BOICIUC Simona
- șef lucrări dr. ing. HERBEI Elena Ema
           

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email