UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 148 din 28 octombrie 2019


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 28 octombrie 2019,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă propunerea Consiliului de administrație privind lista posturilor didactice vacante, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019. (Anexa 1)

Art. 2. Se aprobă propunerea Consiliului de administrație privind lista posturilor didactice vacante, perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019. (Anexa 2)

Art. 3. Se aprobă, la propunerea Consiliului de administrație, completarea structurii  statelor de funcții și de personal didactic pentru anul universitar 2019-2020. (Anexa 3)


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU
 

Anexa nr. 1 Lista posturilor didactice vacante, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019
Anexa nr. 2 Lista posturilor didactice vacante, perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019
Anexa nr. 3 Completarea structurii  statelor de funcții și de personal didactic pentru anul universitar 2019-2020
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email