UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 147 din 21 octombrie 2019


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,
Ordinului nr. 3751/2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior,
Hotărârii Senatului universitar nr. 84 din 11 iunie 2019 privind validarea referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului la nivelul Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Hotărârii Senatului universitar nr. 105/16.09.2019,
Hotărârii Senatului universitar nr. 100/16.09.2019,

Având în vedere propunerea domnului senator Cîrciumaru Adrian privind eliminarea etapei de avizare de către Senatul universitar a candidaturii pentru funcţia de rector din Calendarul alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere de la nivelul departamentelor, facultăților și Universității „Dunărea de Jos” din Galați, din perioada 2019-2020, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 100 din 16 septembrie 2019,
Având în vedere propunerea domnului student senator Sergiu Bodlev de reprogramere a alegerilor pentru funcția de rector în datele de 17 decembrie 2019, primul tur de scrutin, și 19 decembrie 2019, al doilea tur de scrutin,

Senatul universitar, întrunit în ședință ordinară, în data de 21 octombrie 2019,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se menține etapa administrativă de avizare de către Senatul universitar a candidaturii pentru funcţia de rector, reprezentată de curriculum vitae şi programul managerial al candidatului, conform Calendarului alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere de la nivelul departamentelor, facultăților și Universității „Dunărea de Jos” din Galați, din perioada 2019-2020, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 100 din 16 septembrie 2019.

Art. 2. Se aprobă, cu majoritate de voturi, modificarea textului din Calendarul alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere de la nivelul departamentelor, facultăților și Universității „Dunărea de Jos” din Galați, din perioada 2019-2020, în ceea ce privește etapa din data de 13 decembrie 2019, după cum urmează:
în loc de „Dizolvarea vechiului senat și constituirea noului senat, începând din 16 decembrie 2019” se va citi și interpreta
„Validarea alegerilor pentru noul senat, care intră în drepturi începând cu data de 16 decembrie 2019. *
* Actualul senat își încheie de drept mandatul pe data de 15 decembrie 2019, ora 24:00.

Art. 3. Se respinge, cu majoritate de voturi, propunerea domnului student senator Sergiu Bodlev de reprogramare a alegerilor pentru funcția de rector în datele de 17 decembrie 2019, primul tur de scrutin, și 19 decembrie 2019, al doilea tur de scrutin.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email