UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 146 din 21 octombrie 2019


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, întrunit în ședință ordinară, în data de 21 octombrie 2019,HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, cererea formulată de STANCU Oana Elena, absolventă a Facultății de Chimie, Biologie și Geografie a Universității de Vest din Timișoara, de a susține examenul de finalizare a studiilor la Facultatea de Științe și Mediu a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, sesiunea februarie 2020.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email