UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 145 din 21 octombrie 2019


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, întrunit în ședință ordinară, în data de 21 octombrie 2019,HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, criteriile specifice pentru acoperirea disciplinelor de specialitate din planurile de învățământ de către cadrele didactice asociate invitate, propuse de Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, conform Anexei 1.

Art. 2. Se aprobă cererile de prelungire a perioadei studiilor doctorale, conform rezoluției Consiliului pentru studii universitare de doctorat, formulate de studenții doctoranzi cuprinși în Anexa 2.

Art. 3. Se aprobă cererile de întrerupere a perioadei studiilor doctorale, conform rezoluției Consiliului pentru studii universitare de doctorat, formulate de studenții doctoranzi cuprinși în Anexa 3.

Art. 4. Se avizează numirea domnului prof. dr. ing. dr. ec. habil. Silvius STANCIU în funcția de prorector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU
 

Anexa nr. 1 Criterii specifice pentru acoperirea disciplinelor de specialitate din planurile de învățământ de către cadrele didactice asociate invitate, propuse de Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice
Anexa nr. 2 Cereri de prelungire a perioadei studiilor doctorale
Anexa nr. 3 Cererile de întrerupere a perioadei studiilor doctorale
 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email