UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 93 din 8 august 2019


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 8 august 2019,


HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei juridice și de etică a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, scindarea Departamentului Clinic Medical din cadrul Facultății de Medicină și Farmacie, în Departamentul Medical și Departamentul Clinic Medical, începând cu anul universitar 2019-2020.
   

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email