UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 92 din 2 august 2019


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 2 august 2019,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, planul de învățământ aferent programului de studii universitare de licență Tehnică dentară, domeniul Sănătate, de la Facultatea de Medicină și Farmacie, valabil începând cu anul universitar 2019-2020.

Art. 2. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, înființarea următoarelor programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, valabile începând cu anul universitar 2019-2020, din cadrul Departamentului de Formare Continuă și Transfer Tehnologic:
 1. Actualități diagnostice și terapeutice în patologia dermatologică a medicilor de familie;
 2. Depistarea precoce a cancerului cutanat. Inițiere în dermoscopie pentru medici de familie și rezidenți;
 3. Competențe antreprenoriale generale;
 4. Antreprenoriat în Bioeconomie;
 5. Antreprenoriat în Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitate;
 6. Antreprenoriat în Energie, mediu și schimbări climatice;
 7. Antreprenoriat în Eco-nanotehnologii și materiale avansate;
 8. Antreprenoriat în Sănătate.

Art. 3. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, planurile de învățământ aferente programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă menționate la art. 2 al prezentei hotărâri.

Art. 4. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, înființarea următoarelor cursuri de formare continuă, valabile începând cu anul universitar 2019-2020, din cadrul Departamentului de Formare Continuă și Transfer Tehnologic:
 1. Artă digitală. Proiectarea jocurilor;
 2. Crearea site-urilor web;
 3. Grafică tradițională în format digital;
 4. Modelare și proiectare virtuală 3D;
 5. Competențe antreprenoriale generale;
 6. Antreprenoriat in domeniul de specializare inteligenta: Bioeconomie/Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu si securitate/Energie, mediu si schimbări climatice/ Eco-nanotehnologii și materiale avansate/Sănătate;
 7. Antreprenoriat în Bioeconomie;
 8. Antreprenoriat în Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitate;
 9. Antreprenoriat în Energie, mediu și schimbări climatice;
 10. Antreprenoriat în Eco-nanotehnologii și materiale avansate;
 11. Antreprenoriat în Sănătate.

Art. 5. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, planurile de învățământ aferente cursurilor de formare continuă menționate la art. 4 al prezentei hotărâri.

Art. 6. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, planurile de învățământ pentru următoarele programe de conversie profesională destinate cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, valabile începând cu anul universitar 2019-2020, din cadrul Departamentului de Formare Continuă și Transfer Tehnologic:
 1. Biologie;
 2. Economie și educație antreprenorială;
 3. Educație fizică și sport;
 4. Educație tehnologică;
 5. Filozofie;
 6. Limba și literatura franceză;
 7. Istorie;
 8. Limba și literatura engleză;
 9. Limba și literatura română;
 10. Matematică;
 11. Tehnologie și control în alimentația publică și turism;
 12. Informatică - Tehnologia informației și comunicațiilor;
 13. Agricultură;
 14. Cultură civică;
 15. Economia comerțului, turismului și serviciilor;
 16. Informatică aplicată în economie;
 17. Informatică economică;
 18. Informatică managerială;
 19. Ingineria produselor alimentare;
 20. Sociologie;
 21. Chimie.

Art. 7. Se aprobă cererile de întrerupere a perioadei studiilor doctorale, conform rezoluției Consiliului pentru studii universitare de doctorat al IOSUD - UDJG, formulate de următorii studenți doctoranzi:

Nr. crt. NUMELE (NUMELE după căsătorie), INIȚIALA TATĂLUI și PRENUMELE studentului-doctorand Anul de studii/
Forma de învățământ/
Forma de finanțare
Hotărârea Senatului UDJG
(conform rezoluției CSUD)
1. DEDIU V. BUCUR-IULIAN III/Cu frecvență redusă/Buget fără bursă Se aprobă întreruperea studiilor doctorale pentru 12 luni (1.08.2019 – 31.07.2020)
2. UNGA L. ROMULUS III/Cu frecvență redusă/Buget fără bursă Se aprobă întreruperea studiilor doctorale pentru 12 luni (1.07.2019 – 30.06.2020)
  

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCUfiles/hotarari/hs/2019/hotarare_senat_92_2019.pdf

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email