UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 91 din 30 iulie 2019


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 30 iulie 2019,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă, la propunerea Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, criteriile pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare, respectiv pentru funcția de lector, perioadă determinată și nedeterminată, valabile începând cu anul universitar 2019-2020. (Anexă)

Art. 2. Se aprobă, la propunerea Facultății de Arte, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, lichidarea programului de studii universitare de masterat Teatru muzical și, implicit, a domeniului de masterat Teatru și artele spectacolului.

Art. 3. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, solicitarea formulată de Nagâț Violeta Ioana, absolventă a Facultății de Medicină din cadrul Universității „Titu Maiorescu” din București (programul de studii universitare de licență Medicină, domeniul Sănătate), de a susține examenul de finalizare a studiilor la Facultatea de Medicină și Farmacie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, în sesiunea septembrie 2019.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU
 

Anexa Criterii pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare, respectiv pentru funcția de lector, perioadă determinată și nedeterminată, valabile începând cu anul universitar 2019-2020

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email