UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 90 din 19 iulie 2019


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 19 iulie 2019,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, înființarea la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor a programului de studii universitare de licenţă Administrarea afacerilor (în limba engleză), domeniul Administrarea afacerilor, începând cu anul universitar 2019-2020.

Art. 2. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, planul de învățământ aferent programului de studii universitare de licenţă Administrarea afacerilor (în limba engleză), domeniul Administrarea afacerilor, valabil începând cu anul universitar 2019-2020.

Art. 3. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, planul de învățământ aferent programului de studii universitare de licenţă Afaceri internaționale, domeniul Economie și afaceri internaționale, valabil începând cu anul universitar 2019-2020, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor.

Art. 4. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, planurile de învățământ pentru următoarele programe de studii universitare de masterat de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, valabile începând cu anul universitar 2019-2020:
  • Administrarea și dezvoltarea afacerilor în turism;
  • Contabilitate și audit;
  • Management financiar și bancar;
  • Marketing și comunicare în afaceri;
  • Strategii și politici manageriale.

Art. 5. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, înființarea la Facultatea Transfrontalieră a programului de studii universitare de masterat Traducere și interpretariat (limba română-limba engleză) (la Chişinău), domeniul Filologie, începând cu anul universitar 2019-2020.

Art. 6. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, planul de învățământ aferent programului de studii universitare de masterat Traducere și interpretariat (limba română-limba engleză) (la Chişinău), domeniul Filologie, valabil începând cu anul universitar 2019-2020.

Art. 7. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, planul de învățământ aferent programului de studii universitare de licenţă Teologie ortodoxă asistență socială, domeniul Teologie, valabil începând cu anul universitar 2019-2020, de la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie.

Art. 8. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, având în vedere și recomandarea favorabilă a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității, Raportul de autoevaluare, în vederea acreditării de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, a programului de studii universitare de licență Relații internaționale și studii europene, învățământ cu frecvență, de la Facultatea Transfrontalieră.

Art. 9. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, propunerea Consiliului pentru studiile universitare de doctorat privind componența comisiei de contestații pentru admiterea la doctorat 2019, după cum urmează:
Președinte:
Prof. dr. ing. habil. Gabriela Râpeanu;                
Membri:
Prof. dr. ing. Elena Scutelnicu;       
Prof. dr. Eugenia-Simona Antofi.       

Art. 10. Se validează rezultatele alegerilor parțiale desfășurate la Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor pentru ocuparea locurilor vacante, pentru studenți, din Consiliul facultății și din Senat, după cum urmează:
a) Senatul universitar:
  • Nicoleta Ghiniță, studentă anul I, licență, IPA;
b) Consiliul facultății:
  • Murgoci Cosmina Gabriela, studentă anul I, licență, IPA;
  • Dorașcu Georgiana, studentă anul I, masterat, CECM;
  • Nicoleta Ghiniță, studentă anul I, licență, IPA;
  • Erhan Vasilica Andreea, studentă anul I, licență, IPA.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email