UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 89 din 12 iulie 2019


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 12 iulie 2019,HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, înființarea cursului de formare continuă Limba și literatura română pentru școlile alolingve (pentru instituțiile de învățământ cu instruire în limbile minorităților naționale). Pregătire pentru bacalaureat, în cadrul Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic.

Art. 2. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, planul de învățământ aferent cursului de formare continuă Limba și literatura română pentru școlile alolingve (pentru instituțiile de învățământ cu instruire în limbile minorităților naționale). Pregătire pentru bacalaureat, în cadrul Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic.

Art. 3. Se aprobă cererile de prelungire a perioadei studiilor doctorale, conform rezoluției Consiliului pentru studii universitare de doctorat, formulate de studenții doctoranzi cuprinși în Anexa 1.

Art. 4. Se aprobă cererile de întrerupere a perioadei studiilor doctorale, conform rezoluției Consiliului pentru studii universitare de doctorat, formulate de studenții doctoranzi cuprinși în Anexa 2.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

 

Anexa nr. 1 Cereri de prelungire a perioadei studiilor doctorale
Anexa nr. 2 Cereri de întrerupere a perioadei studiilor doctorale
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email