UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 88 din 8 iulie 2019
 

Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 8 iulie 2019,

HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, având în vedere și recomandarea favorabilă a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității, Raportul de autoevaluare în vederea evaluării periodice a programului de studii universitare de licență Știința Mediului, învățământ cu frecvență, de la Facultatea de Științe și Mediu.

Art. 2. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, având în vedere și recomandarea favorabilă a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității, Raportul de autoevaluare în vederea evaluării periodice a programului de studii universitare de licență Agricultură, învățământ cu frecvență, de la Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila.

Art. 3. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, planul de învățământ aferent programului de studii universitare de licență Sisteme și echipamente termice, domeniul Inginerie mecanică, valabil începând cu anul universitar 2019-2020, de la Facultatea Transfrontalieră.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email