UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 87 din 3 iulie 2019


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 3 iulie 2019,


HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, cererea formulată de Morar V. Sergiu Emil, absolvent al Facultății Controlul și Expertiza Produselor Alimentare din cadrul Universității Bioterra din București, programul de studii universitare de licență Controlul și expertiza produselor alimentare, de a susține examenul de finalizare a studiilor la Facultatea Transfrontalieră a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, sesiunea iulie 2019.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email