UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 140 din 12 noiembrie 2018


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 12 noiembrie 2018,HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă, la propunerea Consiliului de administrație, lista posturilor didactice vacante, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2018-2019. (Anexa 1)

Art. 2. Se aprobă, la propunerea Consiliului de administrație, lista posturilor didactice vacante, perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2018-2019. (Anexa 2)

Art. 3. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, organigrama Platformei de cercetare ReForm. (Anexa 3)

Art. 4. Se aprobă, la propunerea Centrului de limbi moderne din cadrul Facultății de Litere și cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, modificarea taxelor care vizează activitatea de examinare și de eliberare a certificatelor de competență lingvistică, pentru anul universitar 2018-2019, după cum urmează:
  1. Taxă eliberare certificat: 200 lei;
  2. Taxă duplicare certificat: 50 lei;
  3. Taxe reduse pentru următoarele categorii de candidați (cu documente doveditoare):
  • Angajați ai UDJG – 100 lei;
  • Șomeri, pensionari – 50 lei.

Art. 5. Se confirmă numirea doamnei conf. dr. Rodica Țocu în funcția de prodecan al Facultății de Educație Fizică și Sport.

Art. 6. Se aprobă cererea formulată de doamna șef lucrări dr. Dana Elena Dumitra, cadru didactic titular la Facultatea de Medicină și Farmacie din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, de a efectua activități didactice (24 de ore în semestrul I și 18 ore în semestrul al II-lea), în regim de plata cu ora, la Facultatea de Medicină din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, în anul universitar 2018-2019.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU
 

Anexa nr. 1 Lista posturilor didactice vacante, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2018-2019
Anexa nr. 2 Lista posturilor didactice vacante, perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2018-2019
Anexa nr. 3 Organigrama Platformei de cercetare ReForm

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email