UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 139 din 2 noiembrie 2018


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 2 noiembrie 2018,HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studii universitare de doctorat, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, planurile de învățământ pentru anul universitar 2018-2019 aferente școlilor doctorale din cadrul IOSUD - UDJG.

Art. 2. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studii universitare de doctorat, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, statele de funcții și de personal didactic aferente cursurilor organizate de școlile doctorale din cadrul IOSUD - UDJG. (Anexă)

Art. 3. Se aprobă cererea formulată de domnul conf. dr. ing. Dorin Strătilă-Sorin, cadru didactic titular la Facultatea Transfrontalieră din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, de a efectua activități didactice (30 de ore de curs și 15 ore de seminar), în regim de plata cu ora, în calitate de profesor invitat la Facultatea de Economie, Inginerie și Științe Aplicate din cadrul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Republica Moldova, în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019.

Art. 4. Se aprobă cererile de prelungire a perioadei pentru studii universitare de doctorat, conform rezoluției Consiliului pentru studii universitare de doctorat al IOSUD – UDJG, formulate de următorii studenți doctoranzi:

Nr.
crt.
Numele (numele după căsătorie), inițiala tatălui și prenumele studentului-doctorand Domeniul de studii universitare de doctorat / Conducătorul de doctorat Anul de studii /
Forma de învățământ /
Forma de finanțare
Rezoluția CSUD
1. BODEA V. GEORGE-VALENTIN Inginerie mecanică /
Prof. dr. ing. Costel-Iulian MOCANU
III / Cu frecvență /
Buget cu bursă MEN
De acord cu prelungirea duratei studiilor doctorale cu 6 luni (1.10.2018-31.03.2019), cu scutire de taxă, conform Hotărârii de Senat nr. 145/10.09.2015
2. BORDEIANU C. ELENA-BEATRIS Istorie / Prof. dr. Arthur-Viorel TULUȘ III / Cu frecvență redusă / Buget fără bursă De acord cu prelungirea duratei studiilor doctorale cu 6 luni (1.10.2018-31.03.2019), cu scutire de taxă, conform Hotărârii de Senat nr. 145/10.09.2015
3. BLAGA (COSTEA) B. GIORGIANA-VALENTINA Biotehnologii / Prof. dr. ing. Camelia VIZIREANU III / Cu frecvență /
Buget cu bursă MEN
De acord cu prelungirea duratei studiilor doctorale cu 6 luni (1.10.2018-31.03.2019), cu scutire de taxă, conform Hotărârii de Senat nr. 145/10.09.2015
4. CUREA P. ELENA-CLEMENTINA (DINU) Inginerie industrială /
Prof. dr. ing. Anca-Ioana NICOLAU
III / Cu frecvență redusă / Buget fără bursă De acord cu prelungirea duratei studiilor doctorale cu 6 luni (1.10.2018-31.03.2019), cu scutire de taxă, conform Hotărârii de Senat nr. 145/10.09.2015
5. FILIP V. ANA-VIOLETA Ingineria materialelor /
Prof. dr. Viorica-Domnica MUȘAT
III / Cu frecvență /
Buget cu bursă MEN
De acord cu prelungirea duratei studiilor doctorale cu 6 luni (1.10.2018-31.03.2019), cu scutire de taxă, conform Hotărârii de Senat nr. 145/10.09.2015
6. IACOB G. IONEL Inginerie mecanică /
Prof. dr. ing. Ionel CHIRICĂ
III / Cu frecvență /
Buget cu bursă MEN
De acord cu prelungirea duratei studiilor doctorale cu 6 luni (1.10.2018-31.03.2019), cu scutire de taxă, conform Hotărârii de Senat nr. 145/10.09.2015
7. MÂRZA I. CĂTĂLINA-CORNELIA Istorie / Prof. dr. Silviu-Dan LUPAȘCU III / Cu frecvență redusă / Buget fără bursă De acord cu prelungirea duratei studiilor doctorale cu 6 luni (1.10.2018-31.03.2019), cu scutire de taxă, conform Hotărârii de Senat nr. 145/10.09.2015
8.  MELNIC (LUCHIANCIUC) P. NATALIA Filologie / Prof. dr. Alina-Daniela IORGA III / Cu frecvență / CPL
(cont propriu în lei)
De acord cu prelungirea duratei studiilor doctorale cu 12 luni (1.10.2018-30.09.2019), cu taxă (CPL - cont propriu în lei)
9. OANCEA D. ANA-MARIA Biotehnologii / Prof. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM III / Cu frecvență /
Buget cu bursă MEN
De acord cu prelungirea duratei studiilor doctorale cu 6 luni (1.10.2018-31.03.2019), cu scutire de taxă, conform Hotărârii de Senat nr. 145/10.09.2015
10. PANAIT A. MARIUS Istorie / Prof. dr. Constantin ARDELEANU III / Cu frecvență /
Buget cu bursă MEN
De acord cu prelungirea duratei studiilor doctorale cu 6 luni (1.10.2018-31.03.2019), cu scutire de taxă, conform Hotărârii de Senat nr. 145/10.09.2015
11. RUSU S. BOGDAN Istorie /
Prof. dr. Cristian LUCA
III / Cu frecvență redusă /
Buget fără bursă
De acord cu prelungirea duratei studiilor doctorale cu 6 luni (1.10.2018-31.03.2019), cu scutire de taxă, conform Hotărârii de Senat nr. 145/10.09.2015
12. SIMIONOV M. IRA-ADELINE (CHIHAIA) Inginerie industrială /
Prof. dr. ing. Victor CRISTEA
III / Cu frecvență redusă /
Buget fără bursă
De acord cu prelungirea duratei studiilor doctorale cu 6 luni (1.10.2018-31.03.2019), cu scutire de taxă, conform Hotărârii de Senat nr. 145/10.09.2015
13. TEPȘANU I. ANDREEA-ELENA Inginerie industrială /
Prof. dr. ing. Petru ALEXE
III / Cu frecvență /
Buget cu bursă MEN
De acord cu prelungirea duratei studiilor doctorale cu 6 luni (1.10.2018-31.03.2019), cu scutire de taxă, conform Hotărârii de Senat nr. 145/10.09.2015
14. ZBARCEA N. OANA Inginerie mecanică /
Prof. dr. ing. Dan SCARPETE
IV / Cu frecvență /
Cu taxă
De acord cu prelungirea duratei studiilor doctorale cu 12 luni (1.10.2018-30.09.2019), cu taxă

Art. 5. Se aprobă cererile de întrerupere a perioadei pentru studii universitare de doctorat, conform rezoluției Consiliului pentru studii universitare de doctorat al IOSUD – UDJG, formulate de următorii studenți doctoranzi:

Nr.
crt.
Numele (numele după căsătorie), inițiala tatălui și prenumele studentului-doctorand Domeniul de studii universitare de doctorat / Conducătorul de doctorat Anul de studii /
Forma de învățământ /
Forma de finanțare
Rezoluția CSUD
1. ACHIMESCU P. BOGDAN-MIRCEA Inginerie mecanică /
Prof. dr. ing. Mihaela BUCIUMEANU
II / Cu frecvență redusă /
Buget fără bursă
De acord cu întreruperea studiilor doctorale pentru 12 luni
(1.10.2018 – 30.09.2019)
2. BUHOSU C. RĂZVAN Inginerie electrică / Prof. dr. ing. Marian GĂICEANU II / Cu frecvență redusă /
Cu taxă
De acord cu întreruperea studiilor doctorale pentru 12 luni
(1.10.2018 – 30.09.2019)
3. CĂRĂDAN C. SIMONA-LAURA (TURCU) Inginerie industrială /
Prof. dr. ing. Petru ALEXE
V / Cu frecvență /
Cu taxă
De acord cu întreruperea studiilor doctorale pentru 12 luni
(1.10.2018 – 30.09.2019)
4. FODOR-KIS I. IOAN Calculatoare și tehnologia informației / Prof. dr. ing. Luminița DUMITRIU III / Cu frecvență redusă /
Buget fără bursă
De acord cu întreruperea studiilor doctorale pentru 12 luni
(15.08.2018-14.08.2019)
5. IGNAT G. IRINA
(Rep. Moldova)
Economie / Prof. dr. Daniela-Ancuța ȘARPE Cu frecvență /
Buget cu bursă MEN
De acord cu întreruperea studiilor doctorale pentru 12 luni
(1.10.2018 – 30.09.2019)


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU
 

Anexa Statele de funcții și de personal didactic aferente cursurilor organizate de școlile doctorale din cadrul IOSUD - UDJG

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email