UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 141 din 19 noiembrie 2018


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, întrunit în ședință ordinară, în data de 19 noiembrie 2018,HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Președintele Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați numește în funcția de președinte al Comisiei pentru activitatea studenților și probleme sociale pe Sergiu Bodlev, reprezentantul Ligii Studenților din UDJG în Senat, student al Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice.

Art. 2. Se aprobă, conform rezoluției Consiliului pentru studiile universitare de doctorat al IOSUD – UDJG, cererile de prelungire a perioadei studiilor doctorale, cu 12 luni (1.10.2018-30.9.2019), formulate de următorii studenți doctoranzi:
  • CAPĂT V. ALINA DANIELA, anul IV, forma de învățământ cu frecvență redusă, forma de finanțare cu taxă, prelungire cu taxă.
  • MOCANU (PUSTIANU) C. ADRIANA, anul IV, forma de învățământ cu frecvență redusă, forma de finanțare cu taxă, prelungirea cu taxă.

Art. 3. Se aprobă, conform rezoluției Consiliului pentru studiile universitare de doctorat al IOSUD – UDJG, cererea de întrerupere a perioadei studiilor doctorale, pentru 12 luni (1.10.2018-30.9.2019), formulată de studenta doctorandă VASILE (POPESCU) I. MĂDĂLINA, anul II, forma de învățământ cu frecvență redusă, forma de finanțare buget fără bursă.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email