UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 137 din 22 octombrie 2018


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, întrunit în ședință ordinară, în data de 22 octombrie 2018,HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se confirmă, în condițiile legii, numirea în funcția de prodecan la Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice a Universității „Dunărea de Jos” din Galați a doamnei conf. dr. Oana Gălățeanu, în locul doamnei lector dr. Ștefania Mirică, aflată în concediu pentru creșterea copilului.

Art. 2. Se validează rezultatul alegerilor pentru ocuparea funcției de student reprezentant al Ligii Studenților din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați în Senatul universitar (loc rămas vacant în urma finalizării studiilor de către domnul Ștefan Lupu). Ca urmare, Segiu Bodlev, student anul III în cadrul Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, va ocupa această funcție.

Art. 3. Se validează rezultatul alegerilor pentru ocuparea funcției de student reprezentant al Societății Studenților Mediciniști din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați în Senatul universitar (loc rămas vacant în urma finalizării studiilor de către domnișoara Valentina Mihalcea). Ca urmare, Andra Iancu, studentă anul IV în cadrul Facultății de Medicină și Farmacie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, va ocupa această funcție.

Art. 4. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, înființarea, în cadrul Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic, a următoarelor cursuri de formare continuă:
  • Etică și deontologie academică;
  • Mentorat educațional în mediul academic;
  • Strategii didactice inovative.

Art. 5. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, planurile de învățământ pentru cursurile de formare continuă menționate la art. 4 al prezentei hotărâri.

Art. 6. Se aprobă, la propunerea Departamentului de strategii universitare și asigurarea calității, începerea procedurii de acreditare a domeniilor de masterat pentru următoarele domenii:
  • Filosofie.
a. Program: Filosofie socială. Teoria și practica soluționării conflictelor.
  • Istorie.
a. Program: Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene, la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie;
b. Program: Geopolitică și interferențe social-culturale est-europene, la Facultatea Transfrontalieră.

Art. 7. Se aprobă cererea formulată de doamna lector dr. Adelaida COSTACHE, cadru didactic titular la Facultatea de Arte a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, de efectuare de activități didactice, în regim de plata cu ora (8 ore), în cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București, în anul universitar 2018-2019.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email