UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 136 din 15 octombrie 2018


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 15 octombrie 2018,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al comisiilor de specialitate ale Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Standardele specifice propuse de Facultatea de Inginerie pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată, începând cu anul universitar 2018-2019. (Anexa 1)

Art. 2. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al comisiilor de specialitate ale Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Standardele specifice propuse de Facultatea de Inginerie pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată, începând cu anul universitar 2018-2019. (Anexa 2)

Art. 3. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al comisiilor de specialitate ale Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Metodologia cadru pentru recunoașterea parțială a studiilor absolvenților școlilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învățământul superior medical, la programul de studii universitare de licență „Asistență medicală generală”. (Anexa 3)

Art. 4. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, propunerea Facultății de Medicină și Farmacie privind componența Comisiei pentru recunoașterea parțială a studiilor pentru absolvenții școlilor sanitare postliceale care au fost admiși la programul de studii universitare de licență „Asistență medicală generală”, după cum urmează:
Președinte:
  • conf. dr. Ciprian Adrian DINU,
Membri:
  • prof. dr. Doina Carina VOINESCU,
  • prof. dr. Manuela ARBUNE,
Secretar:
  • asist. drd. Roxana Mădălina ONEA.

Art. 5. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al comisiilor de specialitate ale Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului ERASMUS. (Anexa 4)

Art. 6. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, înființarea, în cadrul Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic, a următoarelor programe:
1. Cursuri de formare continuă:
  • Geomatică în agricultură;
  • Vehicule aeriene fără pilot pentru o agricultură eficientă;
  • Instalații electrice la bordul navelor.
2. Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă:
  • Geomatică în agricultură;
  • Vehicule aeriene fără pilot pentru o agricultură eficientă;
  • Instalații electrice în domeniul naval.

Art. 7. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, planurile de învățământ pentru programele menționate la art. 6 al prezentei hotărâri.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU
 

Anexa nr. 1 Standardele specifice propuse de Facultatea de Inginerie pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată, începând cu anul universitar 2018-2019
Anexa nr. 2 Standardele specifice propuse de Facultatea de Inginerie pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată, începând cu anul universitar 2018-2019
Anexa nr. 3 Metodologia cadru pentru recunoașterea parțială a studiilor absolvenților școlilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învățământul superior medical, la programul de studii universitare de licență „Asistență medicală generală”
Anexa nr. 4 Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului ERASMUS

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email